The World’s Greatest Catwalk 2012 – sàn catwalk dài nhất thế giới

Sáng ngày 9/12. Hơn 340 người mẫu đổ về Cảng Victoria của Hong Kong tham gia sự kiện “The World’s Greatest Catwalk 2012” , sự kiện được ghi vào sách kỷ lục thế giới: sàn catwalk dài nhất thế giới với tổng chiều dài 3km.

Sự kiện có sự xuất hiện nhiều ca sỹ diễn viên và người mẫu của Hong Kong như: Hồ Hạnh Nhi, Lương Vĩnh Kỳ, Lisa S…

Cùng xem qua các hình ảnh của sự kiện này nhé :

The World's Greatest Catwalk 2012 - sàn catwalk dài nhất thế giới wu153.wordpress.com

The World's Greatest Catwalk 2012 - sàn catwalk dài nhất thế giới wu153.wordpress.com

The World's Greatest Catwalk 2012 - sàn catwalk dài nhất thế giới wu153.wordpress.com

The World's Greatest Catwalk 2012 - sàn catwalk dài nhất thế giới wu153.wordpress.com

The World's Greatest Catwalk 2012 - sàn catwalk dài nhất thế giới wu153.wordpress.com

The World's Greatest Catwalk 2012 - sàn catwalk dài nhất thế giới wu153.wordpress.com

The World's Greatest Catwalk 2012 - sàn catwalk dài nhất thế giới wu153.wordpress.com

The World's Greatest Catwalk 2012 - sàn catwalk dài nhất thế giới wu153.wordpress.com

The World's Greatest Catwalk 2012 - sàn catwalk dài nhất thế giới wu153.wordpress.com

The World's Greatest Catwalk 2012 - sàn catwalk dài nhất thế giới wu153.wordpress.com

The World's Greatest Catwalk 2012 - sàn catwalk dài nhất thế giới wu153.wordpress.com

The World's Greatest Catwalk 2012 - sàn catwalk dài nhất thế giới wu153.wordpress.com

The World's Greatest Catwalk 2012 - sàn catwalk dài nhất thế giới wu153.wordpress.com

The World's Greatest Catwalk 2012 - sàn catwalk dài nhất thế giới wu153.wordpress.com

Advertisements

One comment on “The World’s Greatest Catwalk 2012 – sàn catwalk dài nhất thế giới

  1. admin says:

    Reblogged this on :.. Top Technology JSC ..: and commented:
    Đi ngẩn tò te :”>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s