History of America

Một Infographic có thể không chi tiết lắm, nhưng cũng cho ta thấy được lịch sử châu Mỹ từ thời tiền sử đến cận đại. Công cuộc xâm chiếm của các nước đế quốc thực dân với vùng đất châu Mỹ và việc giành độc lập cũng như chiến tranh giữa các nước.

History of America, Daniel Wu, wu153.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s